Ubezpieczenie roweru i rowerzysty – o czym warto wiedzieć?

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty – o czym warto wiedzieć?

Jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna. Na drogach przybywa rowerzystów, co powoduje również rosnącą liczbę kolizji z ich udziałem. Niestety, w dalszym ciągu zdarzają się również kradzieże rowerów, co stanowi dla właścicieli poważną stratę. W odróżnieniu od kierowców, rowerzyści nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Warto jednak zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie roweru od kradzieży oraz polisę NNW i OC dla rowerzysty. Jaki może być zakres ochrony ubezpieczeniowej i na co zwrócić uwagę, wybierając polisę?

Pakiety ubezpieczeniowe dla rowerzystów

Pakiety ubezpieczeniowe dla rowerzystów różnią się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych zarówno zakresem, jak i kwotami gwarantowanymi. Zwykle jednak rowerzyści mają do wyboru możliwość skorzystania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz polisy OC.

NNW pozwala uzyskać środki na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji rowerzysty w przypadku poniesienia przez niego uszczerbku na zdrowiu w wyniku kolizji drogowej bądź wypadku bez udziału innych pojazdów. W wielu przypadkach NNW obejmuje także szkody będące wynikiem uprawiania rowerowych sportów ekstremalnych, niosących ze sobą zwiększone ryzyko poniesienia obrażeń. Zwykle wypłata z polisy następuje przed zakończeniem leczenia i można ją przeznaczyć na dowolny cel, np. na rehabilitację.

Jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna. Na drogach przybywa rowerzystów, co powoduje również rosnącą liczbę kolizji z ich udziałem

Ubezpieczenie OC służy pokryciu kosztów odszkodowań i innych roszczeń osób trzecich, które poniosą szkodę w wyniku kolizji lub wypadku spowodowanego przez rowerzystę. W tym wypadku również ochroną mogą zostać objęte nie tylko zdarzenia związane z rekreacyjną jazdą na rowerze, ale również wyczynowym uprawianiem sportu, startami w zawodach itp. Niezależnie od tego, czy rowerzysta potrąci innego uczestnika ruchu na ścieżce rowerowej, czy na przykład wypadnie z trasy podczas wyścigu i uderzy postronną osobę, finansowe roszczenia poszkodowanych do wysokości określonej w polisie pokryte zostaną przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie roweru – zakres ochrony

Ubezpieczenie roweru może występować w różnych rodzajach:

  • polisa od kradzieży, zapewniająca pokrycie strat związanych z utratą roweru w wyniku kradzieży z pomieszczeń zamkniętych lub z miejsc znajdujących się na zewnątrz;
  • rowerowe Casco, zapewniające wypłatę sumy gwarantowanej w przypadku utraty roweru na skutek kradzieży, rabunku lub w wyniku wypadku komunikacyjnego (lub innego, np. związanego z wyczynowym uprawianiem sportów rowerowych),
  • rowerowe Assistance, zapewniające fachową pomoc w trasie, możliwość naprawy pojazdu na miejscu lub zwrot kosztów naprawy w serwisie rowerowym, zapewnienie roweru zastępczego, a także pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, transportu do szpitala lub odwiezienia roweru do domu.

Niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają, że ochrona obowiązuje wyłącznie na terenie kraju i nie jest skuteczna w czasie wyjazdów zagranicznych. Różne są też kwoty ubezpieczeniowe, a także warunki dotyczące roweru, dla którego można takie ubezpieczenie wykupić.

Jaki rower można ubezpieczyć?

To, jaki rower można objąć ubezpieczeniem, zależy od szczegółowych warunków ubezpieczeń oferowanych przez poszczególne towarzystwa. Zasadniczo, ubezpieczane są rowery nie starsze niż 4 lata. Ochrona obejmuje zazwyczaj zarówno rowery tradycyjne, jak i elektryczne, a nawet e-hulajnogi.  Zwykle polisy opiewają na kwoty do 20 tys. złotych.

Możliwe jest również objęcie ubezpieczeniem wyposażenia roweru. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia lub kradzieży, można odzyskać pieniądze za uszkodzony bądź skradziony wraz z rowerem fotelik dziecięcy, kask rowerowy bądź przyczepkę rowerową.