Ubezpieczenie radcy prawnego – co to jest i na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie radcy prawnego to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni radcę prawnego przed roszczeniami z tytułu szkód wyrządzonych klientom lub innym osobom w związku z wykonywaniem zawodu. Ubezpieczenie radcy prawnego jest regulowane przez ustawę o radcach prawnych oraz przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.