Czym wyróżniają się ubezpieczenia lekarzy?

Czym wyróżniają się ubezpieczenia lekarzy?

Każda osoba prywatna powinna posiadać ubezpieczenie dodatkowe, które będzie chroniło ją od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak warto mieć na uwadze, że na rynku dostępne są również pakiety ubezpieczeń OC oraz NNW i ochrony prawnej dla osób pracujących w branżach narażonych na szczególne ryzyko. W takiej sytuacji znajdują się między innymi medycy, dlatego zostały dla nich przewidziane specjalne warianty ubezpieczenia lekarzy. Warto wiedzieć czym charakteryzują się te warianty oraz czy są rodzajem obowiązkowego ubezpieczenia i kiedy, a także gdzie będą miały zastosowanie.

Ubezpieczenia lekarzy czy warto zakupić taki pakiet?

W niektórych zawodach konieczne jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia ochrony cywilnej, czyli tak zwanego ubezpieczenia OC. Tak jest w przypadku lekarza. Oznacza to, że medyk, który wykonuje czynności związane ze swoim zawodem musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, dlatego że każdy specjalista który wykonuje swój zawód jest narażony na możliwość wystąpienia sytuacji jakie generują ryzyko popełnienia błędu, a jednocześnie tym samym doprowadzenia do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Niektóre sytuacje mogą także doprowadzić do jego śmierci. Jednak warto mieć na uwadze, ze nie każdy lekarz jest zobowiązany do posiadania takiego ubezpieczenia. Kto może zaniechać wykupienia polisy?

Każda osoba prywatna powinna posiadać ubezpieczenie dodatkowe, które będzie chroniło ją od następstw nieszczęśliwych wypadków

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza dotyczy wszystkich medyków, którzy wykonują swoją pracę w postaci działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie ubezpieczenie jest dość szerokie, ponieważ obejmuje szkody, które mogą być następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, bądź niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia pomocy. To ochrona nie tylko dla lekarza, ale także dla pacjenta.

 Jaki jest cel posiadania ubezpieczenia lekarzy?

Celem funkcjonowania takiej polisy jest właściwe zabezpieczenie ewentualnych potrzeb pacjentów, które mogą wynikać z popełnienia błędu lekarskiego. Jak można zauważyć jest to rodzaj ochrony dla lekarza, a jednocześnie dla pacjenta. Ubezpieczenie lekarzy pomimo funkcjonowania jego obowiązkowości wśród specjalistów wykonujących prywatną praktykę opartą o działalność gospodarczą powinno być posiadane przez każdego specjalistę. Warto mieć na uwadze, że można je również zaliczyć do kosztów uzyskiwania przychodów, co jest korzystnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym.

Jaki jest zakres ubezpieczenia lekarzy OC?

Każda osoba prywatna powinna posiadać ubezpieczenie dodatkowe, które będzie chroniło ją od następstw nieszczęśliwych wypadków

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia lekarzy OC warto przejrzeć jego zakres, a także zapoznać się z warunkami umowy. Takie ubezpieczenie obejmuje szkody, które mogą być wyrządzone w następstwie użytkowania, a także posiadania maszyn, urządzeń, instalacji, a także nieruchomości. Taki rodzaj ubezpieczenia nie należy traktować jako przymus prawny, tylko racjonalną ochronę. Jest ono niezwykle istotne dla wykonywania zawodu lekarza, ponieważ daje skuteczną ochronę w sytuacjach, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Istnieją również dodatkowe opcje ubezpieczenia tak jak:

  • dobrowolne OC lekarza
  • ubezpieczenia OC działalności medycznej
  • ubezpieczenie NNW HIV, WZW, dotyczące wzmożonej ekspozycji na materiał zakaźny, co może skutkować niezdolnością do wykonywania pracy.

Reasumując, ubezpieczane lekarzy są obowiązkowe dla medyków prowadzących działalność gospodarczą. Nie wymaganie jest od lekarza, który pracuje tylko w przychodni, bądź w szpitalu, albo innej instytucji na umowę o pracę, bądź umowę zlecenie.