OC biur rachunkowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

OC biur rachunkowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz trudniejsze… i dzieje się tak nie tylko dlatego, że konkurencja właściwie w każdym sektorze jest niezwykle silna. Prowadzenie biznesu wymaga również wsparcia ekspertów z zakresu księgowości.

Biura księgowe zatrudniają wprawdzie specjalistów, których zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w:

  • prawidłowym rozliczeniu się z fiskusem,
  • wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań finansowych.

Ich wiedza i doświadczenie są absolutnie bezcenne, jednak nie da się ukryć, że nawet najlepszym zdarza się popełnić błąd.

Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach m.in. sankcje natury finansowej (kodeks karny skarbowy). Na szczęście, dzięki takim rozwiązaniom jak np. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej dla biur rachunkowych można ograniczyć ryzyko.

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz trudniejsze

OC dla biur rachunkowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jednym z największych wyzwań, jakie bez wątpienia stoją przed pracownikami i właścicielami biur rachunkowych, jest multum zmian w przepisach podatkowych. Polskie prawo podatkowe, które obejmuje m.in. następujące obszary:

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT,

a także regulacje odnoszące się do spraw stricte księgowych (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz rozliczeń ZUS-owskich, podlega ciągłym zmianom. Niestety, w takich warunkach łatwo o błędy. Nawet drobne pomyłki w rozliczeniach mogą mieć dla przedsiębiorców poważne konsekwencje finansowe.

Oprócz spraw podatkowych biuro rachunkowe odpowiada często także za obsługę kadrowo-płacową. Tutaj również kryje się wiele pułapek. Zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i ubezpieczeń społecznych wymagają bowiem od profesjonalistów ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. Pomimo wszelkich wysiłków nawet najmniejsze odchylenie w obliczeniach może prowadzić do nieporozumień z pracownikami, kontroli ze strony organów państwowych, a nawet sporów prawnych.

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz trudniejsze

OC dla biura rachunkowego. Co warto wiedzieć na ten temat?

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego to rodzaj polisy, która chroni przed skutkami finansowymi wynikającymi z błędów, przeoczeń, jakie mogą wystąpić podczas świadczenia usług księgowych. Celem takiej polisy jest zapewnienie klientom pewności i spokoju, że w razie problemów mogących wywołać konsekwencje natury finansowej zostaną im zrekompensowane ewentualne straty.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego daje klientom gwarancję, że biuro rachunkowe weźmie na siebie odpowiedzialność za błędy. Co więcej, ubezpieczenie to chroni samo biuro księgowe przed kosztami obrony prawnej w sporach z klientami. Dzięki temu biuro skupi się na świadczeniu usług na najwyższym poziomie.

OC dla biura rachunkowego. Co na ten temat mówią przepisy?

Przyjrzyjmy się zapisom ustawy o rachunkowości na temat polisy OC dla biur księgowych:

„1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanych czynności oraz zakres realizowanych zadań„.

A zatem, jak widać, OC dla biur rachunkowych ma charakter obligatoryjny.