OC nie tylko dla samochodu, ale i w zarządzaniu nieruchomością

OC nie tylko dla samochodu, ale i w zarządzaniu nieruchomością

Zarządca nieruchomości to osoba znana każdemu właścicielowi większej nieruchomości. Warto skorzystać z jego usług, jeśli jest się w posiadaniu budynku mieszkalnego pod stały wynajem, domku typowo wakacyjnego, albo po prostu nieruchomości położonej w znacznej odległości od miejsca zamieszkania właściciela. Zarządca odpowiada za wszystko, co związane z utrzymaniem nieruchomości, nie może jednak wykonywać w niej zmian, remontów, a tym bardziej jej sprzedawać. Celem ochrony właścicieli nieruchomości wprowadzono OC dla zarządców nieruchomości. W artykule dowiemy się:

  • Czy OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?
  • Po co OC zarządcy nieruchomości?
  • Co zawiera polisa?
  • Od czego zależna jest wysokość OC?
  • Jakie grożą kary za niewywiązanie się z obowiązku?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na zarządców nieruchomości obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Za brak wywiązania się z tego obowiązku grożą kary – i to nie tylko w sytuacji, gdy z OC będzie trzeba skorzystać. Kara nałożona może zostać również w przypadku kontroli. Wartość mandatu za brak ubezpieczenia może wynieść od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który zarządca powinien posiadać ubezpieczenie.

Zarządca ma obowiązek wykupić OC na dzień przed rozpoczęciem pełnienia swoich obowiązków, a kopia ubezpieczenia stanowi obligatoryjny załącznik do umowy o zarządzanie nieruchomością

Oprócz strachu przed karą OC warto również wykupić dlatego, że chroni ono przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Stanowi ochronę dla zarządcy na wypadek, gdyby przez swoje niedopatrzenie lub przypadkowe działanie wyrządził szkodę osobom trzecim. Ochrona obejmuje również osoby podwładne zarządcy wykonujące całość lub część jego obowiązków. Warto podkreślić, że chodzi o działania niecelowe, polisy ubezpieczeniowe nie obejmują sytuacji wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedopatrzenia, po którym można było się spodziewać szkód. Jakie sytuacje może obejmować OC zarządcy nieruchomości? Zniszczenia spowodowane przez pracowników zarządcy, np. spalenie instalacji przez zawodowych elektryków. W takiej samej sytuacji, ale w przypadku wykonywania tego zadania przez osobę nieposiadającą kwalifikacji elektrycznych, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Minimalna suma gwarancyjna jest określona w przepisach i wynosi 50 tys. euro. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykupić polisę o wyższej sumie gwarancyjnej. Zazwyczaj warto wykupić droższe ubezpieczenie, ponieważ w przypadku szkód powyżej sumy gwarancyjnej zarządca będzie zmuszony dopłacić różnicę z własnej ręki. Kwota ewentualnych szkód wzrasta proporcjonalnie do wartości nieruchomości, warto zatem uwzględnić to przy decydowaniu się na wartość polisy. Oczywiście zależnie od wartości sumy gwarancyjnej będzie się zmieniać wysokość kwoty do zapłaty. Ile kosztuje polisa OC zarządcy nieruchomości? Cena zależy od wybranego wariantu, ale najtańsze polisy można wykupić już w kwocie ok. kilkuset złotych. Warto jednak uwzględnić w budżecie kwotę bliższą 1500 zł tak, by wartość ochrony była wyższa.

Jak właściciel może egzekwować wykupienie OC od zarządcy?

Zarządca ma obowiązek wykupić OC na dzień przed rozpoczęciem pełnienia swoich obowiązków, a kopia ubezpieczenia stanowi obligatoryjny załącznik do umowy o zarządzanie nieruchomością. Nie ma zatem możliwości, żeby zarządca ukrył fakt niewykupienia polisy. W przypadku braku przekazania kopii polisy na dzień przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków właściciel może go po prostu do takich obowiązków nie dopuścić. Wszelkie zmiany w trakcie trwania ubezpieczenia oraz jego przedłużanie również powinny być zgłaszane właścicielowi i dołączane do umowy.