OC lekarzy – co powinniśmy wiedzieć o tym ubezpieczeniu?

OC lekarzy – co powinniśmy wiedzieć o tym ubezpieczeniu?

Bez dwóch zdań zawód lekarza jest bardzo wymagający, jak i odpowiedzialny. Pomimo wielu lat nauki, a także odbywanej praktyki, każdy lekarz może popełnić błąd w sztuce, który to wynika z nieuwagi, przepracowania, a niekiedy także z nienależytej wiedzy. Czasami drobny błąd okazać się może w skutkach bardzo poważny. Jest niebezpieczny dla czyjegoś życia, czy też zdrowia. Jak najbardziej uzasadnione jest wprowadzenie przez polskie prawo, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co powinniśmy wiedzieć o OC lekarzy?

Umowa z firmą ubezpieczeniową

Wszyscy lekarzy, którzy wykonują leczniczą działalność na terenie naszego kraju, muszą mieć podpisaną umowę z konkretnym ubezpieczycielem. Gdy przez ubezpieczonego zostanie popełniony błąd, to zakład odpowiada finansowo. Tym samym wypłaca określoną sumę zatwierdzonego odszkodowania. Firmy także oferują innego rodzaju ubezpieczenia dla lekarzy. Najczęściej są one dostępne w pakietach. Wielu lekarzy, którzy prowadzą własną działalność, decydują się na takowe szersze ubezpieczenia. Dzięki temu mogą spać spokojnie i zagwarantować sobie pełną stabilizację finansową.

Wszyscy lekarzy, którzy wykonują leczniczą działalność na terenie naszego kraju, muszą mieć podpisaną umowę z konkretnym ubezpieczycielem

Ubezpieczenie podstawowe

Ubezpieczenie OC lekarskie jest podstawowym ubezpieczeniem OC za popełnione błędy. Zależnie od sytuacji oraz rozmiaru szkód, odszkodowanie pokrywać może koszty leczenia oraz rehabilitacji. Nie ma także problemu z zapewnieniem godziwego życia, gdy poszkodowana osoba przed medyka nie może prowadzić dotychczasowego życia oraz pracować. Na bardzo podobnych zasadach działa OC dla pielęgniarek, z którego korzysta coraz częściej medyczna pomoc.

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują także możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC. Takowa polisa OC lekarzy obejmuje OC za szkody wyrządzone osobie lub też na mieniu, w związku z samym prowadzeniem działalności przez danego lekarza.

Ubezpieczenie OC lekarskie jest podstawowym ubezpieczeniem OC za popełnione błędy

Zakres OC lekarzy

Bardzo podobnie, jak ubezpieczeni OC pracodawcy, także OC lekarza zapewnić ma możliwość pokrycia wszelakich szkód, które to powstały na skutek działalności prowadzonej. Zakresem takowego ubezpieczenia są objęte szkody, które zostały wyrządzone na skutek użytkowania lub też posiadania nieruchomości, w które jest prowadzana działalność. Pakiet ubezpieczenia OC lekarzy zapewnia finansowe bezpieczeństwo, ponieważ zakład ubezpieczeniowy odpowiedzialny będzie za różnego rodzaju szkody.

Lekarze bardzo często decydują się na wykupienie ubezpieczenia NNW. Następstwa nieszczęśliwych wypadków mogą się wydarzyć. Odpowiednie ubezpieczenie zabezpieczy na wypadek:

  • zawału serca,
  • udaru mózgu,
  • niezdolności do pracy,
  • żółtaczki,
  • zakażenia HIV.

Lekarze mogą być narażeni na wszelkie powyższe wypadku.

Jaka jest cena obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza?

Zakłady ubezpieczeń prezentują oferty dla przeróżnych przedsiębiorców. Warto skorzystać z usług kompleksowych, ponieważ wówczas liczyć można na możliwie najlepsze warunki. Obowiązkowe ubezpieczenie lekarskie jest dostępne samodzielnie, czy też w pakiecie z innego rodzaju ofertami dla przedstawicieli, którzy reprezentują medyczne zawody. Zależnie od tego, na jaki rodzaj ubezpieczenia oraz zakres się zdecydują, można uzyskać całkowicie inne oferty. Niezmiernie ważną kwestią jest gwarancyjna suma ubezpieczenia. To właśnie od jej wysokości zależy miesięczna składka. Pakiet zwykły OC dla lekarza to koszt kilkuset złotych na roku. Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok. Bardzo podobnie jak ubezpieczenie komunikacyjne. Warto skorzystać z oferty sprawdzonych ubezpieczycieli.