Posiadanie ubezpieczenia to obowiązek fizjoterapeuty

Posiadanie ubezpieczenia to obowiązek fizjoterapeuty

Według przepisów prawa każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to zarówno fachowców przyjmujących pacjentów w prywatnych gabinetach stacjonarnych i placówkach medycznych, jak i wykonujących obowiązki zawodowe mobilnie. Wspomniane OC pokrywa wszelkie szkody osobowe zaistniałe w ramach wykonywanych zabiegów.

Kilka słów na temat zakresu ochrony

Bycie fizjoterapeutą pociąga za sobą dużą odpowiedzialność i spore ryzyko, gdyż koncentruje się na fizycznej ingerencji w zdrowie pacjentów. Dlatego osoba pracująca w tym zawodzie powinna regularnie poszerzać swoją wiedzę i kompetencje na profesjonalnych kursach czy szkoleniach. Oprócz tego musi ona koniecznie zadbać o wykupienie ubezpieczenia, które pokryje finansowo ewentualne szkody wynikające z indywidualnego błędu w sztuce, ewentualnie zaniechania jakiejś czynności. Standardowe OC fizjoterapeuty gwarantuje wypłatę pokrzywdzonemu odszkodowania pieniężnego w wyznaczonej przez sąd wysokości. Może ono zostać przeznaczone choćby na opłacenie operacji w szpitalu albo zakupienie protezy i preparatów farmakologicznych. Niekiedy ubezpieczenie służy do wypłacania stałej renty na opiekę i utrzymanie pacjenta – zwłaszcza wtedy, gdy wskutek doznanego uszczerbku na zdrowiu stracił on szansę na codzienną pracę.

Podstawowe zalety polisy i zawarte w niej zapisy


OC fizjoterapeuty przede wszystkim chroni go od ponoszenia osobistej odpowiedzialności majątkowej za popełnioną szkodę. Dzięki temu nie musi się martwić o byt swojej rodziny. Poza tym posiadanie polisy stanowi spełnienie obowiązku ustawowego (brak ryzyka otrzymania kary finansowej, nagany, zawieszenia itp.), a także znacznie podnosi poziom zaufania do specjalisty wśród jego aktualnych i przyszłych pacjentów. W przypadku wszelkich podmiotów leczniczych minimalna suma gwarancyjna wynosi 75 000 Euro na pojedyncze zdarzenie i 350 000 Euro na ogół zdarzeń zaistniałych w całych okresie trwania umowy. Z kolei w przypadku prywatnej praktyki owa suma to odpowiednio 30 000 Euro i 150 000 Euro. Wielu wykwalifikowanych fizjoterapeutów decyduje się jednak na zwiększenie wysokości składki w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzi. Dodajmy, że zawsze istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia ponadnormatywnego, związanego bezpośrednio z ochroną mienia (drogich urządzeń) lub utratą dochodów w wyniku losowego zdarzenia. Warunki takiego świadczenia ustalane są przeważnie w oparciu o staż pracy i oczekiwania zainteresowanego.