Na czym polega ubezpieczenie od utraty dochodu?

Na czym polega ubezpieczenie od utraty dochodu?

Co to takiego?

Kredyt na pięć, dziesięć, czy też dwadzieścia lat jest zawsze obarczony sporym ryzykiem. Ubezpieczenie utraty dochodu ze strony ochronadochodu.pl to rozwiązanie, które pozwoli nam na kilkumiesięczną lub roczną przerwę w spłacaniu rat kredytowych w naszym banku. W swojej formie standardowe ubezpieczenie na życie ma ochronić naszych bliskich, gdy zabraknie nas na tym świecie. Ochronę także możemy rozszerzyć w zakresie przez nas wybranym, na przykład w wyniku zdiagnozowania choroby, utraty pracy lub operacji chirurgicznej. Skupmy się na ubezpieczeniu od utraty pracy.

Aby móc zrozumieć dokładnie ochronę od utraty pracy i tym samym dochodu, to musimy wiedzieć, czym jest ubezpieczenie standardowe na życie. Jest to ochronny produkt, który polega na zabezpieczeniu finansowym naszych najbliższych na wypadek naszej śmierci. Bardzo ważna jest suma ubezpieczenia. To, na jaką kwotę się ubezpieczamy, jest zależne tylko i wyłącznie od nas. Możemy zabezpieczyć naszych bliskich na kwotę 50 000 tysięcy złotych, jak i znacznie wyższą. Podstawa do wypłacania odszkodowania to zgon ubezpieczonej osoby z naturalnych przyczyn, na skutek nieszczęśliwego wypadku czy na skutek choroby.

Ochrona w polisie standardowej na życie może być bardziej rozbudowana. Możemy się zabezpieczyć w razie utraty dochodu, inwalidztwa, urazu ciała, operacji chirurgicznej, zdiagnozowania poważnej choroby, czy też pobytu w szpitalu. Jednak wymaga to zakupu umów dodatkowych w kierunku przez nas wybranym. Dzięki temu stworzyć możemy sobie taki model ochronny, który nam najbardziej opowiada. Przy wyborze polisy oraz rozszerzeń musimy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy umową dodatkową dotyczącą utraty pracy a dotyczącą utraty całkowitej zdolności do pracy, ponieważ to są dwie całkiem inne formy ochrony.

Ubezpieczenie od utraty dochodu pomoże nam na pewno zachować pełną płynność przy spłacie kredytu. Postawa do wypłaty świadczenia to utrata pracy, jednak firmy ubezpieczeniowe najczęściej dokładnie precyzują, jaka utrata pracy objęta jest ochroną. Takie ubezpieczenie dotyczy ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, rozwiązania stosunku pracy, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowania jej z odpowiedniej ewidencji oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania naszego przedsiębiorstwa z rejestru właściwego. Naprawdę warto pokusić się o to ubezpieczenie. Jego koszt jest niewielki, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką polisę wykupić.