Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – komu jest dedykowane?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest dedykowane wszystkim obcokrajowca przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej legalnie. Może być ono wykupione przez m.in. studentów, uczniów, turystów, czy pracowników niezależnie od wieku. Tego rodzaju oferty są dedykowane w szczególności cudzoziemców, którzy ubiegają się zarówno o krótkoterminową, jak i długoterminową wizę, a także pobyt czasowy. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca to doskonały sposób na zapewnienie sobie gwarancji bezpieczeństwa i pomocy na wypadek choroby lub wypadku w momencie przebywania na obszarze Polski, jak i pozostałych dwudziestu sześciu krajów Strefy Schengen przez osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej. Wykupienie takiej polisy ubezpieczeniowej nie wymaga wykonania badań lekarskich. Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca zapewnia dwudziestoczterogodzinną ochronę przez cały jej okres jej obowiązywania.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – dlaczego warto zdecydować się na jego zakup i jakich zdarzeń może dotyczyć?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest dedykowane wszystkim obcokrajowca przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej legalnie

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca to przede wszystkim doskonały sposób na zabezpieczenie się i zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego z tym związanego podczas pobytu za granicą. Zakres ubezpieczenia może się różnić w zależności od wariantu wybranego przez obcokrajowca w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczeniem objęte są przede wszystkim:

  • koszty leczenia zarówno szpitalnego, jak i ambulatoryjnego, czy stomatologicznego,
  • koszty związane z hospitalizacją,
  • przepisanych leków, czy opatrunków,
  • badań koniecznych do postawienia diagnozy lekarskiej,
  • wykonanych zleconych przez lekarza zabiegów, czy nagłych operacji,
  • NWW, OC,
  • przebywanie na leczeniu w szpitalu.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest dedykowane wszystkim obcokrajowca przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej legalnie

Oprócz tego polisa ubezpieczeniowa pokrywa koszty transportu zarówno do szpitala, jak i miejsca pobytu, a nawet zamieszkania w kraju za granicą, a w sytuacji, w której dojdzie do zgonu zwłok do miejsca, z którego pochodzi osoba zmarła. Wariant rozszerzony może dodatkowo obejmować ubezpieczenie bagażu osoby podróżnej, a także znajdujących się w nim urządzeń elektronicznych, czy profesjonalnego sprzętu sportowego, a także opóźnienia dostarczenia tych wszystkich przedmiotów. Dodatkowo w przypadku niektórych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe wariantów rozszerzonych możliwe jest pokrycie kosztów związanych z organizacją przebycia rekonwalescencji, a także transportu z niej do miejsca zamieszkania. Cudzoziemiec objęty ubezpieczeniem powinien być również świadomy w przypadku, jakich zdarzeń nie będzie ono obowiązywało. Takie ubezpieczenie może nie obejmować szkód powstałych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, wynikających ze spożycia alkoholu lub środków odurzających, czy tych wynikających z działania umyślnego.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca – ile może kosztować?


Kwota ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców może być różna w zależności od jego zakresu, a także wybranego przez niego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zakres takiego ubezpieczenia różni się. Może zaczynać się od kwoty 10 000 – 30 000 EURO, a kończyć na kwotach rzędu 60 000 EURO. Składka, jako będzie musiał zapłacić cudzoziemiec, może być w różnej wysokości, w zależności od wybranego okresu obowiązywania polisy. Inną kwotę będzie musiał uiścić obcokrajowiec wykupujący ubezpieczenie na tydzień, czy miesiąc, a inną ten, który decyduje się na okres jej obowiązywania trwający okres roku, a nawet kilku lat.