OC lekarzy – co trzeba wiedzieć?

OC lekarzy – co trzeba wiedzieć?

Nie jest tajemnicą, że zawód lekarza wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Nie da się również ukryć, że jest to zawód niezwykle wymagający. To wiąże się niestety z możliwością popełnienia przez medyka błędu w sztuce. Przemęczenie wielogodzinnym dyżurem czy chwila nieuwagi niestety może doprowadzić do takiej sytuacji. Mając to na uwadze, każdy lekarz zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Polisa ubezpieczeniowa stanowi ochronę zarówno dla lekarza, jak i poszkodowanego pacjenta. Co zatem trzeba wiedzieć o obowiązkowym OC lekarzy i dlaczego każdy medyk musi je posiadać?

Ubezpieczenie OC dla lekarza – czym jest?

Posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkiem każdego lekarza, który czynnie wykonuje swój zawód. Co ważne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni i lekarza i poszkodowanego pacjenta. Jeśli dojdzie do popełnienia przez lekarza błędu, w wyniku którego pacjent ucierpi, wówczas będzie mu przysługiwać odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej medyka. Z perspektywy lekarza ochrona ubezpieczeniowa polega na tym, że nie będzie on płacić odszkodowania z własnych środków, lecz zostanie ono wypłacone pacjentowi przez firmę ubezpieczeniową. Dzięki temu, że lekarz ma obowiązek posiadania polisy OC, pacjent ma zawsze gwarancję tego, że otrzyma należne mu odszkodowanie. Nie będzie konieczna sądowa walka z lekarzem o wypłatę zadośćuczynienia.Mitem jest, że ubezpieczenia OC dla lekarzy różnią się jedynie ceną

OC lekarzy – na co może liczyć pacjent?

W przypadku popełnienia przez lekarza błędu medycznego, w wyniku którego pacjent zostanie poszkodowany, to ma on prawo wnioskować o wypłatę stosownego odszkodowania. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji. Jeśli w wyniku błędu lekarskiego, pacjent nie będzie mógł już wykonywać pracy zawodowej, wówczas ma prawo do odszkodowania zapewniającego godne życie. Co ważne, o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej lekarza starać może się również najbliższa rodzina pacjenta, który w wyniku błędu medyka stracił życie.

Jaki zakres obejmuje OC lekarzy?

Mitem jest, że ubezpieczenia OC dla lekarzy różnią się jedynie ceną. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tu różne rozwiązania. Wykupując takie ubezpieczenie, lekarz powinien zatem dokładnie zapoznać się z jego zakresem. Część polis obejmuje bowiem jedynie podstawową ochronę ubezpieczeniową, a część jeszcze inne dodatkowe opcje ubezpieczeniowe. Dlatego istotne jest l, aby przed wyborem konkretnej polisy dokładnie przeanalizować dostępne na rynku propozycje firm ubezpieczeniowych.

Co grozi lekarzowi za brak ubezpieczenia OC?


Jak wspomniano, posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkiem każdego lekarza. Jasno wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Za brak ważnego ubezpieczenia lekarzowi grożą poważne konsekwencje. Od wysokiej kary finansowej po zakaz wykonywania zawodu. Co więcej, jeśli lekarz popełni błąd, a nie będzie ubezpieczony, wówczas będzie zmuszony do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu pacjentowi z własnych środków. Wystarczy dodać, że mogą być to kwoty sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. Najlepszym sposobem na to, aby się przed takimi konsekwencjami uchronić, jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że lekarze skorzystać mogą również z dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, które zapewnią im jeszcze większą ochronę. Warto przeanalizować oferty towarzystw ubezpieczeniowych także pod tym kątem. Wszystko po to, aby swój odpowiedzialny i wymagający zawód móc wykonywać w sposób bezpieczny.