Adwokat a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Adwokat a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

W charakter niektórych zawodów wpisuje się podejmowanie ryzyka. Pierwszym skojarzeniem są lekarze i pielęgniarki, od których decyzji zależy życie pacjenta. Do tego grona należą również adwokaci i prawnicy. Ich działanie może być brzemienne w skutkach. Podobnie jak lekarze, tak i adwokaci są zobligowani do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przed czym chroni taka polisa i w jakich przypadkach nie pokrywa ona kosztów związanych z koniecznością spłaty odszkodowania?

OC adwokata – czym jest?

Polisa ubezpieczeniowa kojarzy się z dobrowolną usługą, z której korzysta się wedle uznania. Korzystają z niej ludzie, którzy lubią mieć życie pod kontrolą. W pewnych zawodach specyfika pracy naraża pracownika bądź podmiot, dla którego świadczy pracę na ryzyko straty pieniędzy. Jest tak w przypadku przedstawicieli zawodów prawniczych. Zgodnie z ustawą adwokacką z 2003 roku, każdy akredytowany adwokat zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. OC adwokata jest jednym z warunków podjęcia pracy w zawodzie. Dotyczy to zarówno adwokatów prowadzących własne biuro, jak i pracowników kancelarii adwokackiej. Adwokat ma zaledwie 30 dni od podjęcia pracy w kancelarii na wykupienie OC. Nie jest to wysoki wydatek w skali roku.

Polisa ubezpieczeniowa kojarzy się z dobrowolną usługą, z której korzysta się wedle uznania

Dlaczego to takie ważne? Ludzie z natury swej nie są nieomylni. Zdarza im się nieumyślnie spowodować wypadek, przeoczyć cenne informacje i narazić klienta na straty finansowe. Dzięki wykupieniu odpowiedniego OC adwokaci i kancelarie adwokackie nie muszą ponosić odpowiedzialności cywilnej i wypłacać odszkodowanie z własnej kieszeni. Ubezpieczenie adwokackie od odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza adwokata przed sytuacją, w której nieumyślnie dopuszcza się kosztownego błędu lub dopuszcza brzemiennego w skutkach zaniechania. Również pokrywa koszty związane z nieumyślnym uszkodzeniem mienia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej umożliwia adwokatowi korzystanie z merytorycznej pomocy prawnej w przypadku wystąpienia roszczeń ze strony klienta. To jednak nie wszystko, ponieważ wykupione OC chroni w podobnym zakresie działania aplikantów i praktykantów, którzy pracują w kancelarii adwokata, będącego ich pracodawcą. Standardowa wysokość pokrycia takiego ubezpieczenia wynosi około 100 000 zł i to niezależnie od charakteru zaistniałego problemu.

OC adwokata – kiedy nie pokrywa kosztów?

Polisa ubezpieczeniowa kojarzy się z dobrowolną usługą, z której korzysta się wedle uznania

Istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie ratuje adwokata. Warto je wymienić.

  • Pokrewieństwo i powinowactwo. Nie pokrywa ona odszkodowania w sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są bliscy ubezpieczonego adwokata.
  • Akredytacja. Jeśli ubezpieczony stracił legitymację adwokacką lub owa straciła ważność, wykupione wcześniej ubezpieczenie nie pokrywa kosztów odszkodowania (uszkodzone mienie lub przegrana sprawa sądowa).

Obie kwestie prowadzą do stawiania pytań dotyczących wiarygodności danej kancelarii adwokackiej lub pojedynczego adwokata.

OC adwokata – jak ustrzec się problemów?

W życiu dobrze jest kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Klienci kancelarii adwokackich powinni tym bardziej być czujni. W odruchu zaufania do przedstawiciela zawodów prawniczych mogą popełnić kosztowny błąd. Jak się go ustrzec? Informacje dotyczące OC adwokata nie są objęte klauzulą RODO. Można podpytać się adwokata, z którego pomocy zamierza się skorzystać o posiadane OC. Kolejną rzeczą, na którą powinno się zwrócić uwagę, jest opinia, którą cieszy się dana kancelaria adwokacka i akredytacja adwokata.